2 stycznia 2024

15 grudnia Rada Miejska Tarnopola zatwierdziła program „Tarnopol – miasto bez barier”, który przewiduje stworzenie komfortowych warunków dostępu do przestrzeni miejskiej i usług dla osób z ograniczonymi możliwościami, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Planowane w ramach programu działania mają m.in. zapewnić zmiany infrastruktury miejskiej, by zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych i wspierać adaptację społeczną osób niepełnosprawnych.

Podobne działania są podejmowane ze względu na niski stopień dostosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb niepełnosprawnych, co stanowi rosnący problem w obliczu zwiększenia liczby takich osób – ofiar działań wojennych. Wcześniej podobną koncepcję przyjęła Rada Miejska Łucka.