Serwis odbudowy Ukrainy

Serwis Odbudowy Ukrainy (Polish Service for the Reconstruction of Ukraine) – projekt wsparcia procesu modernizacji i odbudowy Ukrainy w oparciu o rozwój gospodarczy poprzez zaangażowanie w proces odbudowy polskich firm i wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Będziemy nawiązywać kontakty z lokalną administracją rządową i samorządową oraz biznesem, a także tworzyć bazę potrzeb inwestycyjnych. Planujemy organizację seminariów, publikację raportów i poradnika dla biznesu.

Pilotażowo projekt ma objąć osiem zachodnich i centralnych obwodów: lwowski, wołyński, rówieński, tarnopolski, iwano-frankiwski, żytomierski, chmielnicki oraz winnicki.

W ramach projektu zostanie otwarte biuro WEI w Kijowie oraz trzy punkty kontaktowe we Lwowie, Łucku i Winnicy, służące ułatwieniu kontaktów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i ukraińskimi przedsiębiorcami/władzami samorządowymi.

Praca punktów kontaktowych oraz biura WEI w Kijowie będzie wspierana przez zespół zarządzający projektem i dbający o spójność działań we wszystkich ośmiu obwodach, zlokalizowany w Centrum Studiów Strategicznych WEI w Warszawie.  

Informacje dot. finansowania

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z DOTACJI CELOWEJ

Nazwa zadania: „Serwis odbudowy Ukrainy. Projekt pilotażowy promocji polskiej obecności gospodarczej w zachodnich obwodach Ukrainy w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE 1 762 810 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 903 810 zł