2 stycznia 2024

W ramach realizacji ukraińskiego państwowego programu „Dostępne kredyty 5-7-9%” w listopadzie 2023 r. małe i średnie przedsiębiorstwa obwodu chmielnickiego otrzymały 82 preferencyjne kredyty na kwotę 337,6 mln hrywien (35,55 mln PLN). Otrzymane środki finansowe przeznaczone są głównie na realizację projektów inwestycyjnych, refinansowanie wcześniej udzielonych kredytów, uzupełnienie kapitału obrotowego.

W okresie stanu wojennego na Ukrainie w ramach państwowego programu „Dostępne kredyty 5-7-9%” podmioty gospodarcze obwodu chmielnickiego zawarły umowy kredytowe na łączną kwotę 6 261,01 mln hrywien (660 mln PLN). Najwięcej kredytów udzieliły banki Privatbank, Oszczadbank i Raiffeisen Bank Aval.