14 grudnia 2023

Kolejne posiedzenia Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych pod przewodnictwem Prezydenta Ukrainy odbyły się w miastach obwodowych zachodniej Ukrainy: 16 listopada w Równym, 20 listopada w Tarnopolu i 21 listopada w Chmielnickim. W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele Biura Prezydenta Ukrainy, rządu, deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, kierownictwo władz obwodowych i lokalnych.

Głównym tematem była współpraca władz centralnych, obwodowych i lokalnych w takich kwestiach jak wsparcia dla weteranów, rozwój gospodarczy obwodów, nawiązywania współpracy pomiędzy hromadami, perspektywy wsparcia rolnictwa oraz stan obiektów infrastruktury krytycznej.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych został powołany przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Stanowi platformę interakcji władz centralnych ze społecznościami lokalnymi.

Spotkania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych są wspierane przez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych na Ukrainie (UNDP) w ramach projektu „Wzmocnienie odporności społeczności w regionach Ukrainy”, finansowanego ze środków brytyjskich.