21 czerwca 2023

Przedstawiamy  osoby, które stanowią Zespół projektu SOU na Ukrainie:

 

Józef Lang

Józef Lang

Dyrektor Biura WEI w Kijowie

W przeszłości analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor raportów i analiz w polskich, europejskich i amerykańskich think tankach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na Ukrainie jako analityk, a później koordynator komórki analitycznej w sztabie Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Po pełnowymiarowej  rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zaangażowany w pomoc humanitarną Ukrainie jako szef misji Fundacji Solidarności Międzynarodowej we Lwowie. Obecnie zaangażowany w szereg projektów dot. wsparcia dla Ukrainy.

 

Olena

Olena Humeniuk

Koordynator Punktu Kontaktowego we Lwowie

Posiada doświadczenie w obszarze działalności społecznej, projektowej zarówno na poziomie lokalnym, jak i państwowym. Pracowała jako asystentka dyrektora organizacji pozarządowej Izba Doradców Podatkowych, jako zastępca rady i wiceprzewodnicząca w kwestiach rozwoju gospodarczego i inwestycji. Zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, koordynacją lokalnych projektów rozwoju gospodarczego; kształtowaniem i realizacją polityki inwestycyjnej; była kierownikiem grupy roboczej ds. pisania strategii rozwoju. Jest menadżerką rzecznictwa Koalicji Reanimacyjny Pakiet Reform, koordynatorką projektów na poziomie państwowym.

Jest absolwentką Międzynarodowego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, badała rozwój regionalny Polski we współpracy z profesorem Andrzejem Miszczukiem Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej. Studiowała się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w ramach programu stypendialnego na kierunku „Administracja publiczna” oraz na Uniwersytecie Warszawskim na specjalności „Zarządzanie projektami”. Odbyła staż zawodowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Lubelskiej fundacji rozwoju i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Viktoria

Viktoriia Homonets

Koordynator Punktu Kontaktowego w Łucku

Posiada 11 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, pozyskiwaniu funduszy, pisaniu grantów. 14 lat doświadczenia w administracji publicznej i samorządzie lokalnym, z czego 5 lat na stanowisku kierownika ds. współpracy międzynarodowej i działań projektowych w Radzie Miasta Łuck. Kierowała zespołami liczącymi od 6 do 13 osób (międzynarodowe projekty partnerskie, pomoc humanitarna). Ma doświadczenie w pisaniu i wdrażaniu „miękkich” i wysokobudżetowych projektów z komponentem infrastrukturalnym (remonty głównych dróg, oświetlenie zewnętrzne, renowacja) jako członek zespołu i kierownik odpowiedzialny za realizację.

Jest członkiem międzynarodowej platformy ekspertów zarządzania projektami https://granty.org.ua. Obecnie zajmuje się działalnością gospodarczą w zakresie pisania grantów i outsourcingu projektów w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju społeczności.

 

Oleh

Oleh Levchenko

Koordynator Punktu Kontaktowego w Winnicy

Działacz społeczny, konsultant ds. rozwoju terytorialnego, mediator. W 2004 r. został członkiem publicznego ruchu protestacyjnego „Czarny Czas”. Współzałożyciel ogólnoukraińskiej organizacji Sieć Obywatelska OPORA i członek jej zarządu. Aktywny uczestnik Majdanu 2013-2014 jako członek grupy inicjatywnej sektora obywatelskiego Euromajdanu.

Od 2000 r. zajmuje się ekspertyzami publicznymi i monitorowaniem przejrzystości procesów wyborczych. Od 2002 roku jest konsultantem w zakresie opracowywania strategii rozwoju społeczności, wdrażania i rozwoju innowacji regionalnych, programów inwestycyjnych i projektów; ekspert w pisaniu strategicznych i programowych dokumentów dla podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów mających na celu rozwój społeczności terytorialnych, e-administrację, wdrażanie energooszczędnych technologii oraz tworzenie wydajnych, skutecznych i przejrzystych władz w ukraińskich miastach.

Studiował i wdrażał projekty dotyczące partycypacji i konsultacji społecznych, ma wieloletnie doświadczenie w GR. W latach 2014-2020 był odpowiedzialny za wdrożenie reformy decentralizacyjnej w obwodzie winnickim.

Jest doradcą społecznym burmistrza Melitopola i zastępcy burmistrza Mariupola ds. odbudowy terytoriów. W latach 2020-2022 był szefem Biura Odbudowy Gospodarczej Pryazovii (Mariupol, projekt USAID ERA).