9 listopada 2023

9 listopada 2023 r. w  Iwano-Frankiwsku na Ukrainie odbyło się kolejne seminarium organizowane przez Centrum Studiów Strategicznych WEI z udziałem administracji państwowej oraz biznesu realizowane w ramach projektu CSS WEI „Serwis odbudowy Ukrainy”. Konferencję otworzył Adam Eberhardt, Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI.

W pierwszym panelu udział wzięli:

 • Switłana Onyszczuk, Przewodnicząca Obwodowej Administracji Wojskowej Obwodu Iwano-Frankiwskiego
 • Paweł Kochanowicz, I Sekretarz Ambasady RP w Kijowie
 • Mykoła Palijczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Obwodowej Obwodu Iwano-Frankiwskiego
 • Rusłan Marcinkiw , mer Iwano-Frankiwska

Następnie miała miejsce prezentacja instrumentów wsparcia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz prezentacja możliwości inwestycyjnych w obwodzie Iwano-Frankiwskim, które poprowadzili: dyr. Marcin Chruściel, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu RP ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i Jarosław Buriak, Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Obwodu Iwano-Frankiwskiego.

Podczas konferencji odbyła się również sesja dyskusyjna pt. „Potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej: możliwości i wyzwania”. Udział w niej wzięli:

 • Bogusława Rudecka, Dyrektor Business for Ukraine Centre, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Michał Kacewicz, Doradca, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Piotr Palutkiewicz, Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute
 • Justyna Hubiak, Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Natalia Zhoba, kierownik wydziału rozwoju instrumentów dla biznesu „Kredobank”
 • Bohdan Futerko, Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Administracji Wojskowej Obwodu Iwano-Frankiwskiego
 • Wiktor Wintoniak, Prezes Asocjacji Biznesowej Iwano-Frankiwska

Moderacja: Józef Lang, Dyrektor Biura Warsaw Enterprise Institute w Kijowie

Na koniec miejce miała prezentacja polskich firm zainteresowanych aktywnością gospodarczą w obwodzie Iwano-Frankiwskim oraz spotkania B2B polskich i ukraińskich firm.