28 lipca 2023

19 lipca miasto Winnica otrzymało dotację w ramach wspólnego projektu niemieckiej agencji rozwojowej GIZ i UNDP „Wsparcie szybkiego ożywienia gospodarczego ukraińskich gmin (SRER)” w wysokości 800 tys. euro na odbudowę parku technologicznego „Krystal”. Łączna powierzchnia parku technologicznego to 8,5 tys. m2, z czego 3,8 tys. m2 podlega przebudowie w ramach dotacji. W parku technologicznym planowane jest rozmieszczenie obiektów przemysłowych oraz stworzenie centrum startupowego dla rozwoju nowych i relokowanych przedsiębiorstw.
W ramach projektu również Łuck otrzymał 800 tys. euro dofinansowania na przebudowę opuszczonego budynku komunalnego (kino „Batkiwszczyna”) na wielofunkcyjną przestrzeń dla biznesu, w ramach której ma powstać przestrzeń biurowa dla przedsiębiorców oraz hala do organizacji wydarzeń. Władze miejskie w Łucku w ramach swojego wkładu przeznaczą na projekt 200 tys. euro.