28 października 2023

10 października 2023 r. Gabinet Ministrów Ukrainy wpisał lwowski park przemysłowy „Signiwka” do krajowego parków przemysłowych. Jest to trzeci taki obiekt we Lwowie. Obecnie trwają prace przygotowawcze, zgodnie z koncepcją na terenie parku o powierzchni ponad 30 hektarów będą działać przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego, spożywczego, budowy maszyn, lotniczego, obronnego i poligrafii. Park ma specjalizować się także w produkcji mebli, wyrobów medycznych, opakowań, materiałów budowlanych. Prace nad koncepcją przyciągania inwestycji do nowo utworzonego parku przemysłowego odbywają się ze wsparciem brytyjskich środków pomocowych w ramach wsparcia dla ukraińskiego biznesu.

Na Ukrainie obecnie zarejestrowanych jest 68 parków przemysłowych, większość z nich nie przyciągnęła jeszcze inwestorów.