11 sierpnia 2023

W dniu 7 lipca 2023 r. sesja Rady Miejskiej Lwowa wsparła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Centrum Badawczego dla studentów inżynierii we Lwowie. Projekt przewiduje utworzenie 11 laboratoriów, otwartych przestrzeni i sal wykładowych. Centrum ma zapewniać stały bezpłatny dostęp do laboratoriów, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla studentów, doktorantów, naukowców. Centrum będzie prowadzić współpracę z przedsiębiorstwami z obwodu lwowskiego w zakresie wsparcia innowacji i przygotowania przyszłej kadry inżynierskiej dla lwowskich firm.