10 października 2023

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wykwalifikowanej siły roboczej dla ożywienia i rozwoju gospodarczego Ukrainy. Projekt o wartości 10 milionów EURO został sfinansowany ze środków niemieckich, a jego realizatorem jest niemiecka agencja pomocy rozwojowej GIZ. Partnerami są Ministerstwo Gospodarki Ukrainy oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. Projekt Skills4Recovery potrwa do połowy 2026 roku i obejmie obwody kijowski, połtawski, dniepropietrowski, lwowski, winnicki i czerniowiecki.

Projekt obejmuje cztery główne kierunku działań:

▪ Wzmocnienie instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym wstępnym i zaawansowanym;

▪ Opracowanie i realizacja krótko-, średnio- i długoterminowych kursów kształcenia zawodowego;

▪ Wsparcie przejścia z edukacji na rynek pracy i/lub dalsze szkolenie;

▪Poprawa ram politycznych i prawnych dla szkolnictwa zawodowego.