12 listopada 2023

24 października w Winnicy odbyło się rozszerzone posiedzenie Kongresu władz lokalnych i regionalnych przy Prezydencie Ukrainy z udziałem winnickich władz obwodowych oraz samorządowych obwodu winnickiego. W trakcie spotkania omówiono problemy, jakie stoją przed samorządami oraz mechanizmy wsparcia samorządów ze strony rządu.

Wśród wyzwań stojących przed władzami obwodowymi pojawiały się między innymi: duża liczba wewnętrznie przesiedlonych, przeniesione przedsiębiorstwa, wsparcie dla rodzin żołnierzy, rannych i zabitych oraz proces edukacyjny w warunkach wojennych.

Jako jeden z priorytetów działań wskazano rozwój systemu rehabilitacji. W Winnicy funkcjonuje obecnie 14 stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych, problemem pozostaje jednak dostępność specjalistycznego sprzętu.

Omówione zostały również kwestie rozwoju gospodarczego, edukacji i przygotowania regionu do zimy. Według Przewodniczącego Winnickiej Administracji Wojskowej Serhija Borzowa obwód winnicki jest gotowy na zimę i wzmożone naloty rosyjskie: został opracowany antykryzysowy plan reagowania na wypadek odcięcia dostaw gazu, energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych