11 października 2023

Lasy samosiewne w obwodach wołyńskim i rówieńskim otrzyma status lasów państwowych i
zostaną przekazane pod zarząd odpowiednich instytucji. Obecnie ponad 7 tys. ha
samosiewnych działek leśnych w tych dwóch obwodach ma niewyznaczony status.
Uniemożliwia to państwową ochronę plantacji i prowadzi do niekontrolowanego wycinania
młodych lasów. Przekazanie 2 tys. ha samosiewów do funduszu lasów państwowych zostało
wcześniej uzgodnione z hromadami obu obwodów, prawa własności uregulowano już na
obszarze prawie 625 ha. Kolejnym etapem będzie wdrożenie gospodarki leśnej i
zaplanowanie robót leśnych, które obejmują ułożenie pasów kopalnianych , ułożenie
niezbędnej infrastruktury drogowej itp.