12 sierpnia 2023

28 lipca w Łucku po raz pierwszy odbyło się forum dotyczące rozwoju zielonej energetyki w obwodzie wołyńskim pt. „Zielona transformacja regionu: Zazielenienie produkcji”. Wydarzenie było poświęcone takim zagadnieniom, jak ochrona środowiska, zwiększanie efektywności energetycznej, a także możliwościom wykorzystania potencjału regionu w czasie wojny do poprawy stabilności energetycznej
dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Federację Pracodawców Ukrainy z inicjatywy miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego „Łuckiwodokanał” i Rady Miejskiej Łucka. Forum odbywało się w ramach realizacji państwowego programu w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, zielonej energii, poprawy jakości oczyszczania ścieków, upowszechniania dobrych praktyk, doskonalenia systemu zarządzania i regulacji w tym zakresie.