24 listopada 2023

W Kowlu w obwodzie wołyńskim odbyły się konsultacje społeczne w sprawie omówienia projektu wprowadzenia zmian w planie szczegółowym terenu pod lokalizację centrum logistycznego w rejonie. Projekt przewiduje zmianę przeznaczenia działek komunalnych o powierzchni 32 i 2 ha na budowę terminalu multimodalnego, który będzie służył do załadunku, rozładunku i składowania towarów z możliwością korzystania z różnych rodzajów transportu.

Teren ten znajduje się pomiędzy dwoma liniami kolejowym – o normalnym i szerokim rozstawie. Odpowiednia dokumentacja zostanie przedłożona Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Na linii kolejowej łączącej Kowel z granicą polsko-ukraińską istnieje już jeden terminal multimodalny i budowany jest kolejny. Obiekt w Kowlu byłby trzecim terminalem na danej linii.