11 sierpnia 2023

21 lipca podpisano memorandum pomiędzy Lwowską Obwodową Administracją Wojskową a niemiecką agencją rozwojową GIZ co do współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku przemysłowego o powierzchni prawie 90 hektarów w Czerwonogrodzie w obwodzie lwowskim. Utworzenie parku ma być elementem szerszych działań mających na celu wsparcie Czerwonogrodu
w ramach wygaszania znajdującej się tam kopalni węgla „Wielkomostiwska” należącej do przedsiębiorstwa państwowego „Lwiwwugilia”. Podpisane memorandum przewiduje współfinansowanie przez lwowskie władze obwodowe i GIZ projektu budowy infrastruktury inżynieryjnej i transportowej
Czerwonogrodzkiego Parku Przemysłowego w hromadzie czerwonogrodzkiej. W przyszłości rozważane jest również wprowadzenie do parku torów o standardzie europejskim od granicy Polski w celu zwiększenia jego konkurencyjności i usprawnienia połączeń logistycznych. W ramach realizacji projektu GIZ współfinansuje przygotowania do zamknięcia kopalni „Lvivugilya” i utworzenie nowych miejsc pracy – park przemysłowy ma powstać przed zamknięciem kopalni i ma na celu stworzenie alternatywnych miejsc pracy przed jej likwidacją.
Memorandum zostało podpisane przy okazji spotkania w sprawie szerszego procesu wygaszania kopalni w obwodzie lwowskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozyckij, wiceminister energetyki Ukrainy Jarosław Demczenkow, zastępca kierownika projektu „Wspieranie zmian strukturalnych w regionach węglowych Ukrainy” GIZ
Elise Vigier.