28 października 2023

W ramach projektu USAID „HOVERLA” planowane jest zwiększenie zdolności organów samorządu terytorialnego do efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. W projekcie wezmą udział przedstawiciele 65 hromad z siedmiu obwodów: wołyńskiego, rówieńskiego, połtawskiego, lwowskiego, odeskiego, żytomierskiego i zakarpackiego.

Katalizatorem projektu była ustawa „O gospodarce odpadami”, która weszła w życie 9 lipca 2023 roku i zapoczątkowała reformę systemu gospodarki odpadami stałymi z gospodarstw domowych na Ukrainę. Projekt skupi się między innymi na pomocy hromadom w planowaniu strategicznym i efektywnej gospodarce odpadami, upowszechnianiu informacji o reformie itd.

Planowane są także szkolenia w Szkole Gospodarki Odpadami Komunalnymi, podczas których przedstawiciele gmin nauczą się opracowywać mapy drogowe, które będą podstawą do opracowania Lokalnych Planów Gospodarki Odpadami.

Reforma gospodarowania odpadami komunalnymi na Ukrainie stwarza szereg wymogów dla samorządów, które coraz częściej otwierają się na prywatnych inwestorów w formule partnerstwa prywatno-publicznego.