14 grudnia 2023

4 grudnia USAID i ukraińska państwowa spółka kolejowa Ukrzalyznycja podpisały memorandum o współpracy przy budowie kolei normalnotorowej do Lwowa. USAID udzieli pomocy technicznej i wsparcia finansowego na kwotę 225 milionów USD.

Nowa linia kolejowa ma mieć dwa tory i przebiegać z miasta Mościsk w obwodzie lwowskim (gdzie obecnie kończy się tor normalnotorowy z Polski) do zachodniej części Lwowa – Skniłowa, gdzie znajduje się węzeł kolejowy i szereg ważnych obiektów przemysłowych. Kolej normalnotorowa do Lwowa ma być wykorzystywana przede wszystkim do przewozu towarów.

W przyszłości USAID chce wesprzeć podobne projekty budowy kolei normalnotorowej do Użhorodu, Kowla, Czerniowiec oraz Kijowa. Ogółem we współpracy z USAID i Unią Europejską (Connecting Europe Facility) Ukrzalyznycja planuje wybudować na terenie Ukrainy 3,3 tysiące km kolei normalnotorowej.