26 października 2023

W Tarnopolu zaprezentowano paszport inwestycyjny hromady Tarnopol oraz profil inwestycyjny hromady. Opracowania przeznaczone są dla potencjalnych inwestorów ukraińskich i zagranicznych, zawierają informacje o hromadzie i możliwościach inwestycyjnych na jej terenie. Utworzenie publikacji dla inwestorów zostało przygotowane w ramach projektu „Twarz Biznesu dla Wspólnoty” we współpracy z Radą Miasta Tarnopola i organizacją pozarządową „Tarnopol”. Projekt jest finansowany przez środki unijne i niemiecką agencję rozwojową GIZ.