26 lipca 2023

18 lipca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Programu promocji inwestycji w gminie terytorialnej miasta Winnica na lata 2024-2026. W pracę nad stworzeniem programu są zaangażowane władze miejskie oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń biznesowych.
Program ma być wzorowany na podobnych dokumentach wyznaczających strategię przyciągania inwestycji do Winnicy w latach poprzednich. W trakcie spotkania ustalono, że priorytetami programu mają być: wsparcie lokalnego biznesu, wsparcie relokowanych przedsiębiorstw (317 podmiotów i 1568 nowo utworzonych miejsc pracy stanem na połowę lipca), ochrona środowiska, efektywność energetyczna, oraz zatrudnienie osób wewnętrznie przesiedlonych.