27 czerwca 2023

6 czerwca Obwodowy Departament Rozwoju Rolniczo-Przemysłowego w Łucku poinformował o rozbudowie istniejącego i budowie drugiego suchego portu, które mają służyć do eksportu ukraińskich płodów rolnych na rynki zagraniczne. Obecnie jeden obiekt jest poddawany modernizacji i rozbudowie, a na drugim trwają prace budowlane. Obiekty są wykorzystywane do przeładunku plonów na kolej i mają służyć eksportowi na rynki unijne i do eksportu plonów poza teren Unii Europejskiej z wykorzystaniem portów w państwach UE, głównie w Polsce. Porty są przystosowane do przeładunku szerokiego spektrum płodów rolnych. Po uruchomieniu portów obwód wołyński będzie mógł eksportować ponad 3 mln ton płodów rolnych rocznie. Przed pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę przez obwód wołyński wyeksportowano około 110 tysięcy ton plonów rolnych, w szczególności chodzi o zboża, buraki cukrowe i słonecznik, w 2022 roku wskaźnik ten wzrósł do 1,5 mln ton produktów rolnych.