24 listopada 2023

W obwodzie wołyńskim ogłoszono zamówienie publiczne na zakup benzyny i oleju napędowego na potrzeby łuckiego specjalnego komunalnego przedsiębiorstwa pojazdów mechanicznych „Lutskspecskomuntrans” (11 578 000,00 UAH / 1 328 133,07 zł), quadkopterów FPV wraz z akumulatorami przez komitet wykonawczy Rady Miejskiej Łucka z późniejszym przekazaniem na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (30 000 000,00 UAH / 3 441 353,60 zł), a także remonty generalne dróg publicznych o znaczeniu lokalnym Kowel-Biłyń- Skułyń – Łomaczanka -Czeremosznie w rajonie kowelskim (39.936.716,00 UAH / 4.581.212,04 zł) i Kamień- Koszyrski – Załazko -Osiwci-Hrudki w rajonie kamińskim (15.928.302,00 UAH / 1.827.163,98 zł).
W trakcie forum zaprezentowano instrumenty wsparcia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz możliwości dla polskich firm w obwodzie żytomierskim. Już obecnie największą firmą działającą w obwodzie jest firma z polskim kapitałem (Cersanit), a Polska jest największym partnerem handlowym obwodu – według przedstawicieli administracji obwodowej za 8 miesięcy 2023 r. obroty handlowe obwodu z Polską wyniosły ponad 180 mln dolarów.