14 grudnia 2023

12 listopada został rozwiązany protest polskich przewoźników transportu kołowego w Dorohusku. Protest na przejściach w Rawie Ruskiej, Korczowej i Medyce nadal trwa. Protestujący zapowiadają złożenie apelacji i kontynuację protestu.

Protesty na przejściach granicznych z Ukrainą trwają od 6 listopada (w Medyce od 27 listopada). Protestujący domagają się m.in. powrotu do systemu pozwoleń w transporcie kołowym pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, oddzielnych kolejek dla pustych ciężarówek wracających z Ukrainy do Polski i zmian w funkcjonowaniu systemu elektronicznej kolejki po ukraińskiej stronie granicy. System pozostaje mało transparentny, na co we wspólnych oświadczeniach zwracały uwagę polskie i ukraińskie stowarzyszenia biznesowe.

Protest polskich przewoźników wsparły wszystkie znaczące polskie zrzeszenia transportowe. Jednocześnie, kryzys transportowy na granicy powoduje straty dla polskich i ukraińskich firm. W celu wsparcia znalezienia kompromisowego rozwiązania 7 grudnia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z Federacją Pracodawców Ukrainy utworzyły platformę negocjacyjną, której celem jest dialog firm z obu państw i opracowanie zestawu wspólnych rozwiązań. W ramach platformy 8 grudnia odbyło się zamknięte spotkanie polskich i ukraińskich firm.

Tymczasowe zniesienie reżimu pozwoleń w transporcie kołowym z Unią Europejską obowiązuję do czerwca 2024 roku.