13 listopada 2023

Pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Administracji Wojskowej Obwodu Chmielnickiego Wołodymyra Biłyka odbyło się spotkanie założycielskie grupy roboczej ds. zapewnienia przejrzystości i rozliczalności działań władz publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania i wyspecjalizowanych wydziałów regionalnej administracji wojskowej.

Grupa robocza ma zapewnić transparentność wydawania pieniędzy publicznych w ramach projektów związanych z odbudową Ukrainy i przeciwdziałać korupcji na tym odcinku. Jednym z pierwszych priorytetowych zadań będzie monitoring prac na obiektach, których odbudowa finansowana jest ze środków państwowego Funduszu Likwidacji Skutków Agresji Zbrojnej.