27 czerwca 2023

4 maja polska firma meblarska Szynaka Meble podpisała memorandum o współpracy z obwodem rówieńskim. Memorandum podpisali prezes Szynaka Meble Jan Szynaka i Przewodniczący Rówieńskiej Administracji Wojskowej Witalij Kowal. Dokument przewiduje współpracę w zakresie rozwoju przemysłu meblarskiego w obwodzie rówieńskim, tworzenie kooperacji produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego. Firma Szynaka Meble eksportuje produkty do ponad 50 państw świata, cześć mocy produkcyjnych firmy była ulokowana na Białorusi. Obecnie firma jest zainteresowana relokacją swojej produkcji na Ukrainę.

Przemysł meblarski i drzewny pozostają priorytetem w obwodzie rówieńskim od około 2019/2020 r. Od początku 2023 roku przy wsparciu władz lokalnych działa rówieński klaster meblowy, który zrzesza producentów mebli, przedsiębiorstwa obróbki drewna i leśników z regionu. Klaster jest projektem Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Mebli.
Przyciąganiu inwestycji w branży meblarskiej i drzewnej pomaga również reforma leśnictwa na Ukrainie, w tym utworzenie Państwowego Przedsiębiorstwa „Lasy Ukrainy” oraz zjednoczenie obwodów rówieńskiego i wołyńskiego w jeden Poleski Urząd Leśniczy. Strategia gospodarki lasami państwowymi Ukrainy do 2035 roku traktuje rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i rozszerzenie działalności jako jeden z priorytetowych kierunków dla branży, co potencjalnie przełoży się na zacieśnienie współpracy Lasów Ukrainy z biznesem oraz ogólną poprawą klimatu inwestycyjnego w przemyśle meblarskim i drzewnym.