25 lipca 2023

10 lipca w ramach projektu „Wspieranie inkluzyjnego rozwoju gospodarczego na Ukrainie poprzez łączenie promocji eksportu z rozwojem regionalnym i Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)” ruszyła ankieta badająca potrzeby eksporterów i przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem w obwodzie iwano-frankowskim. Projekt jest realizowany przez UNDP wspólnie z Iwano-Frankowską Obwodową Administracją Wojskową przy wsparciu finansowym ze strony niemieckiej agencji rozwojowej GIZ.
Celem ankiety jest pomoc firmom w znalezieniu partnerów, nawiązaniu współpracy, poszerzeniu rynków zbytu, pokonaniu barier w działalności eksportowej, przywróceniu utraconych możliwości eksportowych w związku z działaniami wojennymi, co ma się przyczynić do zapewnienia skutecznego wsparcia dla trwałego ożywienia ukraińskiej gospodarki i eksportu.