11 października 2023

W dniu 12 września z inicjatywy obwodowej administracji wojskowej w Równem odbyło się
Forum Rolnicze „Gospodarstwa Zwycięstwa 2023”, w którym uczestniczyli przedstawiciele
władz obwodowych, gospodarstw rolnych z obwodu rówieńskiego, wołyńskiego, obwodu
kijowskiego, obwodu chmielnickiego, obwodu tarnopolskiego , menedżerowie
przedsiębiorstw mleczarskich i przetwórstwa mięsnego, a także międzynarodowe
organizacje humanitarne i rozwojowe posiadające programy wsparcia dla ukraińskich
rolników. Podczas wydarzenia poruszano perspektywy rozwoju branży, problematykę
adaptacji rynków logistycznych i zbytu w warunkach pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej,
konkurencyjności hodowli bydła mlecznego, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa
energetycznego, nowych możliwości na eksport i przetwórstwo produktów. Uczestnicy
dyskutowali również na temat łączenia się w spółdzielnie w celu przezwyciężenia
istniejących wyzwań i zwiększenia wydajności, w szczególności co do produkcji mleka.
Podkreślono także wysoką skuteczność kompleksowego obwodowego programu wsparcia
finansowego przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego, który
przewiduje zwrot aż do 80% kosztów zakupu zwierząt hodowlanych.