11 października 2023

4 września przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej Obwodu Żytomierskiego
Witalij Buneczko wraz z dyrektorem Monsanto-Seeds (należącej do niemieckiego koncernu
Bayer) Wołodymyrem Oniszczenko zainaugurowali budowę nowego obiektu produkcyjnego
firmy w ramach już istniejącego zakładu w obwodzie żytomierskim (miejscowość Poczujki).
Skala inwestycji wyniesie ok. 60 milionów euro i pozwoli na dalsze rozszerzenie produkcji
nasion używanych do posiewów, przede wszystkim kukurydzy. Fabryka nasion Monsanto-
Seeds w obwodzie żytomierskim rozpoczęła pracę w 2018 roku, wówczas koszt inwestycji
wyniósł około 200 milionów dolarów.