9 lipca 2023

W czerwcu przedstawiciele lwowskich samorządów odbyli wizytę studyjną w Polsce w celu przejęcia polskiego doświadczenia w zakresie rewitalizacji obszarów dotkniętych wygaszeniem kopalni i zamykaniem obiektów przemysłowych. W wizycie zorganizowanej przez Bank Światowy wzięli udział przedstawiciele hromad Dobrotwirska, Welykomostiwska i Bełzka z obwodu lwowskiego oraz specjaliści z Departamentu Polityki Gospodarczej Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. W ramach wizyty ukraińscy samorządowcy odwiedzili pięć polskich miast, gdzie skutecznie realizowano projekty rewitalizacyjne po zamknięciu kopalni.
Temat rewitalizacji obszarów dotkniętych wygaszaniem kopalni jest szczególnie ważny dla obwodu lwowskiego, gdzie w najbliższych latach planowane jest zamknięcie nierentownych państwowych kopalni węgla, w wyniku czego pracę straci ok. 40 tys. osób.
Na podstawie polskich doświadczeń lwowscy samorządowcy określili ogólny algorytm działań dla obszarów gdzie będą wygaszana kopalnie:
1) proces kształtowania strukturalnych zmian spowodowanych stopniowym zaprzestaniem wykorzystywania węgla;
2) zapewnienie przejścia od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii;
3) poszukiwanie inwestorów do lokowania nowych zakładów produkcyjnych zapewniającymi nowe miejsca pracy;
4) zapewnienie warunków umożliwiających przekwalifikowanie pracowników kopalni.
Na terenie obwodu lwowskiego wspieraniem rewitalizacji obszarów dotkniętych wygaszeniem kopalni zajmuje się również niemiecka państwowa agencja rozwojowa GIZ.