17 lipca 2023

We Lwowie na Ukrainie trwa seminarium z udziałem administracji państwowej oraz biznesu pt. „Współpraca polsko-ukraińska a perspektywy odbudowy Ukrainy”. Konferencja jest realizowana w ramach projektu Centrum Studiów Strategicznych WEI „Serwis Odbudowy Ukrainy”.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosiła Minister Jadwiga Emilewicz – Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Pod tym linkiem znajduje się agenda seminarium.

Więcej informacji na kanałach social media:

Twitter CSS WEI

Facebook CSS WEI

LinkedIn CSS WEI

Zachęcamy do śledzenia!