24 listopada 2023

Holendersko-portugalska firma z sektora zielonej energii Madoqua Renewables planuje budowę zakładu przetwarzania odpadów pochodzących z cukrowni w Tarnopolu. Łączna wartość inwestycji to ponad 900 mln euro. Nowe przedsiębiorstwo będzie specjalizować się w produkcji przyjaznego dla środowiska metanolu z odpadów produkcyjnych cukru oraz z wykorzystaniem ścieków.

Projekt zakłada utworzenie 500 bezpośrednich i 2500 pośrednich miejsc pracy. W pierwszym etapie firma Madoqua Renewables planuje zainwestować do 40 mln euro w opracowanie dokumentacji projektowej, przy dalszym zaangażowaniu 300–400 mln euro własnych inwestycji kapitałowych i pozyskaniu reszty niezbędnej kwoty z innych źródeł. Inwestycja dokonuje się przy współpracy z UkraineInvest.