27 lipca 2023

20 lipca w Kowlu odbyło się forum kolejowych miast węzłowych w ramach projektu stworzenia nowych możliwości eksportowych i logistycznych dla biznesu. Podczas wydarzenia omówiono kwestię integracji szlaków wodnych, dróg i kolei z Ukrainy do UE na przykładzie szlaku kolejowego o normalnej szerokości toru Kowel-Chełm. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wołyńskich władz obwodowych i władz samorządowych z miast z rozwiniętą infrastrukturą kolejową (Korosteń, Zdołbunów, Żmerinka, Sarny, Warasz, Kijów, Lwów i Równe).