18 sierpnia 2023

27 lipca w Winnicy otworzono drugie w Ukrainie Centrum Rozwoju Weteranów na Ukrainie, które ma na celu wsparcie weteranów, w tym ich powrotu na rynek pracy. Centrum powstało przy współpracy władz obwodowych, Ministerstwa ds. Weteranów, Winnickiej Narodowej Politechniki i Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji. Centra Rozwoju Weteranów są elementem szerszego projektu Ministerstwa ds. Weteranów Ukrainy, który ma celu wsparcie weteranów i ich powrót na rynek pracy. Projekt zakłada dwa główne elementy: 1) wsparcie adaptacji zawodowej, poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla weteranów i członków ich rodzin 2) szkolenie asystentów weteranów, którzy zostaną zatrudnieni w gminnych ośrodkach wsparcia.

Projekt jest realizowany pilotażowo w czterech obwodach: winnickim, dniepropietrowskim, lwowskim i mikołajowskim. W ramach winnickiego Centrum Rozwoju Weteranów będą odbywać się szkolenia dla asystentów weteranów, szkolenia z rozpoczynania działalności gospodarczej oraz specjalistyczne szkolenia dla byłych operatorów dronów bojowych – przeszkolenie do kierowania dronami na potrzeby rolnictwa