26 października 2023

27 września przewodniczący władz miejskich Chmielnickiego Oleksandr Simczyszyn poinformował, że austriacko-litewskie konsorcjum wygrało przetarg na modernizację wysypiska śmieci w Chmielnickim. Przetarg dotyczył budowy stacji oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów. Zwycięzcą przetargu jest zagraniczne konsorcjum firm „Arionex” (Litwa) i „Rotreat” (Austria).

Postępowanie przetargowe trwało od stycznia 2022 r. i było kilkakrotnie przerywane ze względu na trwające działania wojenne. Wykonawca wybuduje także drogę dojazdową do stacji, zainstaluje zbiorniki magazynowe oraz przeprowadzi niezbędne badania. Zakończenie budowy stacji oczyszczania odcieków planowane jest na koniec 2024 roku. Koszt projektu to 2,5 mln euro, zostanie sfinansowany z dotacji ze strony Unii Europejskiej. Miasto Chmielnicki planuje prowadzić dalsze działania modernizacyjne komunalnego wysypiska śmieci.