16 sierpnia 2023

Przedstawiciele firmy austriackiej firmy MTA, specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach dla wodociągów i kanalizacji, proponują uruchomienie w Równem systemu monitoringu, który pozwoli z wyprzedzeniem monitorować ewentualne straty wody w wyniku uszkodzeń i przeprowadzić naprawy z odpowiednim wyprzedzeniem. Podczas spotkania z przewodniczącym Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej uzgodniono, że specjaliści firmy dokonają prezentacji proponowanego systemu bezpośrednio na wodociągach w Równem. Innym kierunkiem możliwej współpracy z austriackimi inwestorami jest uruchomienie wspólnego programu międzyuczelnianego pomiędzy ukraińskimi i austriackimi uczelniami specjalizującymi się w kwestiach zarządzania zasobami wodnymi i wodociągami.